Welkomstwoord

03 oktober, 10:00

Het negentiende symposium dat de Waddenacademie samen met o.m. het ministerie van LNV organiseerde was met een kleine honderd belangstellenden goed bezocht. Niet alleen Rijks-, provinciale en gemeentelijk ambtenaren, maar ook vertegenwoordigers van belangenorganisaties, adviesbureaus en een enkele ondernemers waren van de partij. Een gemêleerd gezelschap dat zich graag liet informeren en meediscussieerde over de waarden van de Waddenzee. Ook als input voor het begin 2022 door de minister voor Natuur en Stikstof aangekondigde en op te stellen ‘Integraal Beleidskader Natuur Waddenzee.’

Na de inloop heette Katja Phillippart als directeur van de Waddenacademie de belangstellenden mede namens de andere organiserende partijen (ministerie van LNV, Omgevingsberaad Waddengebied, Programma naar een Rijke Waddenzee) welkom in de Theaterkerk van Nes. Volgens directeur Anke Bijlsma het meest noordelijk, aan de rand van de Waddenzee, gelegen culturele bolwerk dat kunst en cultuur gebruikt als middel tot bewustwording van het unieke landschap.

Phillippart verwachtte, gezien het onderwerp en programma, een inspirerende dag. Ze riep de aanwezigen op ideëen en meningen in te brengen. Haar oproep werd nog een keer overgedaan door dagvoorzitter, annex moderator, Tracy Metz die speciale aandacht vroeg voor de locatie en het unieke karakter van het gebied waar de eerste inleider van de dag, Bernard Baerends, nader op in ging in zijn presentatie over de Werelderfgoedstatus van de Waddenzee.