Wat zijn de waarden van de Waddenzee?

10 mei, 15:18

Tijdens het symposium ‘Wat zijn de waarden van de Waddenzee?” zal worden ingegaan op de vraag hoe de waarden van de Waddenzee vanuit het beleidskader Natuur, de landschappelijke kernwaarden en de Outstanding Universal Value zich tot elkaar verhouden. Zijn deze overlappend, vullen ze elkaar aan, ontbreekt er wat of is er mogelijk sprake van een zekere spanning?

Op deze en andere vragen zal worden ingegaan door onder meer Christianne van der Wal – Zeggelink (Minister voor Natuur en Stikstof), Bernard Baerends (Common Wadden Sea Secretariat), Martin Baptist (Wageningen Marine Research), Meindert Schroor (Waddenacademie) en Kathleen Ferrier (Nationale Unesco Commissie).

Tijdens het symposium wordt ook Wadden in Beeld 2021 gepresenteerd.

Bekijk het hele programma