Tijdens het symposium ‘Wat zijn de waarden van de Waddenzee?” zal worden ingegaan op de vraag hoe de waarden van de Waddenzee vanuit het beleidskader Natuur, de landschappelijke kernwaarden en de Outstanding Universal Value zich tot elkaar verhouden. Zijn deze overlappend, vullen ze elkaar aan, ontbreekt er wat of is er mogelijk sprake van een zekere spanning?

Introductie

09.30 – 10.00

Inloop met koffie en thee en wat erbij

10.00 – 10.05

Welkom namens de organiserende partijen

Katja Philippart, directeur Waddenacademie


Lees het verslag
10.05 – 10.15

Doorlopen van het programma

Tracy Metz, moderator

Het kader

10.15 – 10.35

Outstanding Universal Value; waarom is de Waddenzee werelderfgoed?

Bernard Baerends, secretaris Common Wadden Sea Secretariat


Lees het verslag
10.35 – 10.45

Het beleidskader Waddennatuur; waar staan we nu?

Christianne van der Wal – Zeggelink, Minister voor Stikstof en Natuur


Lees het verslag
10.45 – 11.05

Presentatie rapport ‘Wadden in Beeld 2021’ en overhandiging eerste exemplaar aan Minister Van der Wal

Linda-Rose Santhagens, directeur netwerkontwikkeling RWS Noord Nederland


Lees het verslag
11.05 – 11.10

Eerste reactie op rapport ‘Wadden in Beeld 2021’

Christianne van der Wal – Zeggelink, Minister voor Stikstof en Natuur

11.10 – 11.30

Panelgesprek met Bernard Baerends, Christianne van der Wal – Zeggelink, Linda-Rose Santhagens en de deelnemers in de zaal naar aanleiding van de gehouden presentaties onder leiding van Tracy Metz


Lees het verslag
11.30 – 11.45

Muziek

Gerrit Breteler, zanger en Peter van der Zwaag, pianist

11.45 – 12.00

Wad nu, Wad later? Uitkomsten Waddenmars & Trilateral Youth Conference

Wannes Lely en Nika van Asselt


Lees het verslag
12.00 – 13.30

Lunch

De waarden van het Waddengebied

13.30 – 13.50

De geologische waarden van de Waddenzee

Ernst Lofvers, senior adviseur RWS NN


Lees het verslag
13.50 – 14.10

De ecologische en biologische waarden van de Waddenzee

Valerie Reijers, universitair docent geowetenschappen UU


Lees het verslag
14.10 – 14.30

De biodiversiteit waarden van de Waddenzee

Martin Baptist, senior onderzoeker Wageningen UR


Lees het verslag
14.30 – 14.50

De landschappelijke waarden van de Waddenzee

Meindert Schroor, portefeuillehouder Cultuurhistorie Waddenacademie


Lees het verslag
14.50 – 15.05

Muziek

Gerrit Breteler, zanger en Peter van der Zwaag, pianist

15.05 – 15.35

Koffie- en theepauze

15.35 – 15.55

Het beheren van de Waddenzee als Werelderfgoed; hoe doet Nederland het?

Kathleen Ferrier, voorzitter Nationale UNESCO Commissie


Lees het verslag
15.55 – 16.15

Discussie met de zaal naar aanleiding van het middagprogramma onder leiding van Tracy Metz


Lees het verslag
16.15 – 16.20

Korte samenvatting van de dag

Tracy Metz, moderator

Waddenacademieprijs 2021


Lees het verslag
16.20 – 16.30

Uitreiking Waddenacademieprijs voor het beste Wadden gerelateerde proefschrift 2019 – 2021

Katja Philippart, directeur Waddenacademie


Lees het verslag
16.30 – 17.30

Aangeklede borrel