Dubbel prijs voor Pim Willemsen en Richard Rijnks

03 oktober, 16:20

Aan het einde van de middag wachtte directeur Katja Philippart van de Waddenacademie nog een belangrijke taak: de uitreiking van de prijs voor het beste proefschrift over de Wadden. Dat gebeurde dit keer in tweevoud.

Het was lastig kiezen voor de jury, vertelde Philippart. Van de circa tien proefschriften over Waddengerelateerde onderwerpen die de afgelopen twee jaar verschenen, werden er vier voorgedragen. “Die waren allemaal heel goed. Maar twee daarvan waren heel erg goed. Het is dan ook voor het eerst in de geschiedenis dat er twee proefschriften zijn geselecteerd.”

De gelukkigen zijn Pim Willemsen (Universiteit Twente), die onderzocht hoe kwelders kunnen bijdragen aan de waterveiligheid, en Richard Rijnks (Rijksuniversiteit Groningen), die de bevolkingskrimp en de krimp van het aantal voorzieningen met elkaar vergeleek. “De sociaaleconomische kant van het waddengebied”, aldus Philippart.

Sociale kapitaal
Willemsen kon niet aanwezig zijn, Rijnks wel, dus hij mocht zijn proefschrift kort toelichten voordat hij de prijs – een cheque van 2500 euro – in ontvangst nam. Het is niet het aantal voorzieningen dat van belang is voor de leefbaarheid in een gebied, zo ontdekte hij, maar de sociale samenhang. “Dus als het dorpsbewoners lukt om met elkaar een supermarkt overeind houden, zegt dat vooral iets over het sociale kapitaal.”

De Waddenacademieprijs wordt in principe eens in de twee jaar uitgereikt om jonge onderzoekers te stimuleren. De jury let op de inhoudelijke kwaliteit, de bijdrage aan de kennis van het waddengebied en de leesbaarheid voor een groter publiek.