Betrek jongeren en ga aan de slag

03 oktober, 11:45

Een kleine dertig jongeren ‘bewandelden’, verdeeld in groepjes, eind juni het Nederlandse Waddengebied om zijn kwaliteiten te ontdekken en ervaren. Om hun ervaringen en aanbevelingen vervolgens te delen in een manifest en als uitkomst van de Trilateral Youth Conference. Twee van de youngsters deden hiervan verslag tijdens het symposium: Wannes Lely (26) en Nika van Asselt (21). Belangrijke boodschappen? Betrek en maak gebruik van de input van jongeren. Kies niet alleen voor technische, maar vooral ook voor sociale oplossingen. En ga vooral ook aan de slag.

Wannes, zelf afkomstig van Texel, bezocht het Friese waddengebied en Nika het Noord-Hollandse deel, maar bijvoorbeeld ook Kornwerderzand. Tijdens hun Waddenmars maakten ze niet alleen kennis met het gebied, maar vooral ook met de mensen die daar actief zijn en er meer over kunnen vertellen. Zo was Wannes onder de indruk van het verhaal van Terp van de Toekomst. Oftewel, hoe bewoners van het dorp, met de rug naar de dijk, opnieuw connectie maken met de Waddenzee en daarmee met het ontstaan en de ontwikkeling van het gebied. En dat ook overdragen aan bezoekers.

Als één ding hen duidelijk werd tijdens de Waddenmars, dan is het wel het belang van lokale – door bevolking en organisaties – gedragen initiatieven. In het manifest is dan ook opgenomen lokale initiatieven zoveel mogelijk te stimuleren en ondersteunen. Zoek daarbij naar verbinding en betrek jongeren er vooral ook bij. Ook in de besluitvorming. “Het gaat uiteindelijk om onze toekomst en we staan er leergierig, openminded en onbevangen in”, aldus Wannes.

Het manifest werd ook aangeboden aan de minister, met 2050 als stip aan de horizon. “Maar prik het vooral niet vast op een datum”, aldus Wannes met de boodschap zo snel mogelijk aan de slag te gaan. Belangrijke aanbeveling is ook om duidelijk te maken wie, wat doet en waar verantwoordelijk is in het Waddengebied. Nika: “Er zijn zoveel partijen betrokken en actief, maar wie doet nu eigenlijk wat en vooral ook samen? En wie hakt er knopen door?” Andere aanbeveling is het werven van ambassadeurs, mensen die actief zijn in het gebied, er liefde voor hebben en er over praten. Wie dat zijn, vroeg moderator Metz aan Wannes: “Dat kan iedereen zijn met hart voor het Wad. Dus ook iedereen in deze zaal, neem ik aan.”

Youth Conference
Niet alleen de mars, maar ook de september gehouden Trilaterale Youth Conference, in het Duitse St. Peter-Ording, leidde tot tal van aanbevelingen. Ook hier kwam men tot de conclusie dat ‘van onderop’ initiatieven moeten worden gestimuleerd en ondersteund. Ook de rol van communicatie en educatie mag niet worden onderschat in het kader van bewustwording. Net zo goed als het ambassadeurschap van een ieder. Andere suggesties? Maak van de Waddenzee een rechtspersoon en laat mensen/organisaties delen adopteren. En kies niet alleen voor technische, maar vooral ook voor sociale oplossingen. Betrek daarbij zoveel mogelijk mensen en vooral ook jongeren.

Tot slot vroegen Nika en Wannes wat de zaal hen kon meegeven? Als eerste deed Siebe Kooistra van groenopleiding Aeres de toezegging dat hij leerlingen gaat uitdagen mee te doen aan dit initiatief en aan de slag te gaan met de Wadden. Secretaris van de waddengemeenten, Kaj Valk, gaf jongeren de opdracht mee hun ouders mee te nemen in het verhaal van het Wad en hen ook te activeren. Els van der Laan geeft beide yougsters graag een podium tijdens de Landschapstriënnale, volgend jaar. Een aanbod dat van harte werd aanvaard. Hetzelfde gold voor de geste van de Stichting Waddengroep om te participeren in het inititief Duurzame Wadden. Tot slot gaf Sarah Verroen van het Waddenfonds de jeugd mee minder te consumeren en verspilling tegen te gaan. Dit als bijdrage aan het verkleinen van de footprint.

Download de bij deze presentatie behorende slideshow