• ‘De Nederlandse overheid zoekt de grenzen op’

    Lees meer
  • Waarden van het Wad vragen intensief overleg over beheer en bescherming

    Lees meer
  • Criteria en beheeropgave

    Lees meer

Dubbel prijs voor Pim Willemsen en Richard Rijnks

Aan het einde van de middag wachtte directeur Katja Philippart van de Waddenacademie nog een belangrijke taak: de uitreiking van de prijs voor het beste proefschrift over de Wadden. Dat gebeurde dit…

‘Veel meer het gesprek voeren over wat we willen’

Na vier presentaties over de verschillende waarden van het waddengebied, en een Unesco-blik op het beheer in Nederland, werd het tijd voor “brandende vragen” vanuit de zaal, zoals moderator Tracy Metz aankondigde.…

‘De Nederlandse overheid zoekt de grenzen op’

Sinds 26 juni 2009 mag het Nederlandse deel van de Waddenzee zich Unesco Werelderfgoed noemen. Dat schept verplichtingen, waarschuwde Kathleen Ferrier, voorzitter van de Nationale Unesco Commissie.  Kathleen Ferrier begon haar bijdrage…

Leegte, desolaatheid en duisternis op het smalle randje van Europa

Met veel mooie plaatjes liet Meindert Schroor, portefeuillehouder cultuurhistorie van de Waddenacademie, in zijn presentatie zien wat de landschappelijke waarden van het Waddengebied zijn. “Want het gaat ook om het gevoel erbij.”…

Terugdringen van verstoring goed voor alle soorten waarvoor de Wadden verantwoording hebben

Het tiende criterium dat Unesco verbindt aan de werelderfgoedstatus van de Waddenzee gaat over de belangrijkste habitats voor het behoud van biodiversiteit, inclusief de bedreigde soorten die volgens wetenschappers en natuurbeschermers van…

Over biobouwers en hoe ze landschappen vormgeven

Universitair docent Valérie Reijers houdt zich aan de Universiteit van Utrecht te midden van geofysici bezig met ecologische processen. Niet gek, vindt zij, want geomorfologie en ecologische interacties zijn niet los van…

De ononderbroken dynamiek van de Wadden vind je nergens anders

Direct na de lunch stonden er drie lezingen op het programma over drie waarden die UNESCO verbindt aan de werelderfgoedstatus van het Wad: unieke geologische, ecologische en biologische processen. Ernst Lofvers van…

Betrek jongeren en ga aan de slag

Een kleine dertig jongeren ‘bewandelden’, verdeeld in groepjes, eind juni het Nederlandse Waddengebied om zijn kwaliteiten te ontdekken en ervaren. Om hun ervaringen en aanbevelingen vervolgens te delen in een manifest en…

Paneldiscussie: hoe waardevast is de Werelderfgoedstatus?

Nadat de minister voor Natuur en Stikstof het eerste rapport Wadden in Beeld 2021 in ontvangst neemt, volgt er een panelgesprek tussen de drie ochtendsprekers en het publiek. Op welke maatregelen moeten…

Waarden van het Wad vragen intensief overleg over beheer en bescherming

Er moet een stevig beleidskader Waddennatuur komen. Alleen in goede samenspraak met de regio en belanghebbende partijen kunnen het unieke landschap en al zijn waarden beschermd en beheerd worden. Hier liggen grote…

Wat zijn de Wadden (ons) Waard?

Het Wadden in Beeld-rapport verschijnt als uitgave van de Kerngroep Basismonitoring Waddenzee en behelst de resultaten van een jaar lang monitoren van het waddengebied. De resultaten zijn geplaatst in de context van…

Criteria en beheeropgave

Waarom is de Waddenzee Unesco Werelderfgoed? Wat zijn daarvoor de criteria en wat zijn zoal de opgaven om deze status recht te doen en te behouden? Secretaris Bernard Baerends van het Common…

Welkomstwoord

Het negentiende symposium dat de Waddenacademie samen met o.m. het ministerie van LNV organiseerde was met een kleine honderd belangstellenden goed bezocht. Niet alleen Rijks-, provinciale en gemeentelijk ambtenaren, maar ook vertegenwoordigers…

Wat zijn de waarden van de Waddenzee?

Tijdens het symposium ‘Wat zijn de waarden van de Waddenzee?” zal worden ingegaan op de vraag hoe de waarden van de Waddenzee vanuit het beleidskader Natuur, de landschappelijke kernwaarden en de Outstanding…

Foto’s

Meer foto’s van het symposium “Wat zijn de waarden van de Waddenzee?”…